Mbledhja e Komisionit Teknik 19.10.2018

Mbas Kongresit te Federates Ballkanike ABAF te zhvilluar ne 25 Shtator 2018 ku u miratuan disa ndryshime te reja ne lidhje me rregulloren e saj FSHA vendosi gjithashtu qe te zhvilloj nje mbledhje me Komisionin Teknik dhe t’ja pasqyroj asaj keto ndryshime.
Rregullorja e re e ABAF do te hyj ne fuqi ne daten 1 Janar 2019.
Me daten 19 Tetor 2018 FSHA mblodhi komisionin teknik per ti pasqyruar keto ndryshime dhe per tu diskutuar ne lidhje me to.
Gjithashtu ne vitin 2018 pati disa kontestime ne lidhje me rregullat e pjesemarrjes ne aktivitetin per moshat e reja U18 dhe Kampionatin Kombetar te te Rinjve.
U diskutuan qe ne keto aktivite mos te merret pjese me 8 persona dhe te klasifikohen nga 1 te 8 sipas rreg te iaaf por nese atletet nuk arrijne normen kualifikuese sipas rreg te fsha per qellim pjesemarrje dhe interesi do te caktohen vendi i pari dhe i dyte pa norme nese do te kete,nese po sipas normezimit unik.
Komisioni ra dakort per ndryshimet e paraqitura dhe ato do ti paraqiten Komisionit Drejtues i cili me pas do te vendos per aprovimin e tyre ne asamblene e vitit qe do te zhvillohet ne Dhjetor.

Klikoni KETU per disa foto nga mbledhja.

Klikoni KETU per te pare rregulloren e re te ABAF.