Seminari Kombëtar i Anti-Doping 2020

Më datë 06 Nëntor 2020, Federata Shqiptare e Atletikës në kuadër të bashkëpunimit me ALB-NADO, me orientim nga WADA, zhvilluan Seminarin Kombëtar të Anti-Dopingut në ambjentet e Parkut Olimpik Tiranë.
Gjithashtu në bazë të këtij bashkëpunimi janë zhvilluar dhe testet e Anti-Doping.
Ky seminar ishte i rëndësishëm për njohjen e substancave të ndaluara në sportin e atletikës, si dhe për këshillimin për të qëndruar larg këtyre formave të dopingut.

Për të parë disa foto nga ky seminar klikoni këtu.