Spar Cross Country Championships 2022

Komiteti Drejtues i Federates Shqiptare te ATletikes vendosi qe trajneri Juxhin Cili dhe atleti Ilir Kellezi te perfaqesonin ekipin kombetar per aktivitetin Spar Cross Country Championships 2022.
Ky aktivitet u zhvillua ne Torino te Italise, ku atleti Ilir Kellezi arriti me kohen 38 minuta e 16 sekonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *