Kampionati i 77-të për të Rinj, 14.05.2015

IMG_0458 IMG_0387 IMG_0568 IMG_0473 IMG_0434 IMG_3943 IMG_0477 IMG_0375 IMG_0551 IMG_0403 IMG_0361 IMG_0373 IMG_0439 IMG_0392 IMG_0404 IMG_0503 IMG_3933 IMG_0355 IMG_3999 IMG_0430 IMG_3972 IMG_0487 IMG_0351 IMG_4089 IMG_4078 IMG_4092 IMG_0530 IMG_4082 IMG_0407 IMG_4118 IMG_0453