Nëse do që të jesh kampion, bëhu metodik dhe i fortë në jetë.

Alberto Juantorena